Brakuje funkcjonariuszy policji. Nikt nie chce zapełnić wakatów

12 241 to liczba wakatów w policji.

Prestiż policji spada z dnia na dzień. Sprawa Kingi Bałuk na pewno nie pomoże go podnieść (fot. Wikimedia Commons)

Inaczej mówiąc, tylu funkcjonariuszy brakuje w Polsce, byśmy czuli się w miarę bezpiecznie. „Policja jako najważniejsza formacja w zakresie wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i obywateli musi posiadać odpowiednie siły, by w sposób należyty wykonywać zadania. Liczbę etatów w policji na 2024 rok ustalono na 108 909. Tymczasem zatrudnienie wynosi 96 698 etatów. Tylu policjantów mamy w służbie. Dodatkowo finansowanych jest 18 etatów przez samorządy lokalne” – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Czesław Mroczek dodał, że świadczy to o kryzysie związanym ze spadkiem wiarygodności i zaufania publicznego. „W 2023 roku do służby w policji przyję te zostały 5174 osoby. Natomiast odeszło – to były rekordowe odejścia, które spowodowały stan kryzysu, o którym mówię – 9458 policjantów. Poziom zatrudnienia na koniec 2023 roku był tak niski jak na początku lat 90., w momencie tworzenia formacji. To chyba w sposób najbardziej dobitny pokazuje trudności, w jakich znalazła się policja. Stan wakatów wyż szy był tylko w 1990 roku. To jest stan szczególny, bo jednocześnie zagrożenia, które mamy, szczególnie te związane z bezpieczeństwem wokół Polski, wymagają tego, byś my mieli sprawne formacje zdolne do wykonywania swoich zadań ” – podkreślił wiceminister.

Zapowiedział przy tym podjęcie zdecydowanych działań związanych między innymi z uproszczeniem procedur dotyczących powrotów do służby byłych policjantów, tak by w pełni wykorzystać ich potencjał. 

2024-02-12

Wojciech Nomejko


Wiadomości
Choroba Zbigniewa Ziobry. Rokowania są bardzo złe
Angora
Społeczeństwo
Świat/Peryskop
Lifestyle/Zdrowie
Angorka