Sąd Najwyższy uznał, że wiele decyzji rozwodowych za rządu PiS jest nieważnych

Praworządność znalazła się w obszarze życia osobistego Polaków. Sąd Najwyższy podjął decyzję, uznając wiele wyroków rozwodowych wydanych podczas rządów PiS za nieważne.

Rys. Tomasz Wilczkiewicz

Sędziowie SN przywołali wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2022 r., argumentując, że wykładnia prawa nie może prowadzić do absurdów i rażąco niesłusznych, niesprawiedliwych oraz niemądrych decyzji.

Ta decyzja rodzi szereg problemów. Osoby, które uważały, że są rozwiedzione, nagle dowiadują się, że ich wyroki stoją pod znakiem zapytania. Nawet jeśli ponownie zawarły związek małżeński, teraz muszą zastanawiać się, czy są one ważne z prawnego punktu widzenia. Niektórzy z nich mogą obawiać się konsekwencji prawnych, szczególnie w kwestii bigamii.

Dodatkowe pytania dotyczą potwierdzenia wcześniejszych wyroków rozwodowych. Czy zostaną automatycznie uznane przez sądy, czy też cała procedura rozwodowa będzie musiała być powtórzona? Istnieje ryzyko, że inny skład sędziowski może ocenić sprawę inaczej, co wpłynie na decyzję dotyczącą rozwodu, podziału majątku czy alimentów.

Kolejne wątpliwości dotyczą drugiego ślubu. Czy również staje się nieważny z powodu tego orzeczenia? Sąd musiałby zająć się kwestią nieważności, a może pozostawić sprawę w zawieszeniu do czasu prawidłowego przeprowadzenia rozwodu. Jeśli jednak ślub jest nieważny, to od jakiego momentu? Od daty zawarcia drugiego małżeństwa czy od stwierdzenia nieważności pierwszego rozwodu?

Co z dziećmi z drugiego małżeństwa? Czy stosuje się domniemanie ojcostwa dla nowego małżonka matki, czy panowie muszą potwierdzić swoje ojcostwo poprzez urząd, podobnie jak zwykli ojcowie niebędący mężami matek swoich dzieci?

Dodatkowo, jeśli jeden z „neomałżonków” zmarł przed orzeczeniem przez SN, że wcześniej się nie rozwiedli, to kto dziedziczy z mocy prawa? I czy osoba ta będzie zobowiązana do zapłacenia podatku spadkowego, skoro jako małżonek była zwolniona, a jako neomałżonek?

Kwestie te pozostawiają wiele pytań bez jednoznacznych odpowiedzi, otwierając pole do skomplikowanych sytuacji prawnych i osobistych dla tych, których dotyczy ta decyzja sądu.

2024-02-06

Na podst. tekstu Roberta Gwiazdowskiego