Rok szkolny już się zbliża. Jakie zmiany przyniesie?

Niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny. Wraz z nim pojawi się kilka istotnych zmian, o których warto pamiętać. Dotyczą one nie tylko organizacji nauki uczniów, ale i organizacji pracy samych nauczycieli.

Rys. Paweł Wakuła

Zmiany dla nauczycieli

  1. W szkole ponadpodstawowej nauczyciel może pracować na więcej niż półtora etatu w jednej placówce przez najbliższy rok szkolny.
  2. Do 14 października nauczyciele otrzymają 1125 zł brutto z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
  3. Od stycznia 2024 r. nauczyciele dostaną z budżetu bon o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopa do pracy.
  4. Po zakończeniu roku szkolnego nauczyciele ponownie otrzymają prawo przechodzenia na wcześniejsze emerytury – ale tylko określone roczniki.
  5. Nauczyciele, którzy pracują w kilku szkołach poza macierzystą i mają mniej niż 6 godzin zajęć tygodniowo, dodatkową godzinę dostępności będą ustalali z dyrektorem w zależności od potrzeb uczniów i rodziców.

Zmiany dla uczniów

  1. Uczniowie klas IV szkół podstawowych otrzymają laptopy.
  2. W klasach VII szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych uczniowie będą mogli wybrać jako drugi język obcy łacinę, jeśli będzie dostępny nauczyciel tego przedmiotu.
  3. W klasach I oraz II szkół ponadpodstawowych zostanie wprowadzony nowy przedmiot – biznes i zarządzanie, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Za pięć lat będzie można z tego przedmiotu zdawać maturę.
  4. W szkołach branżowych zostanie zwiększone wynagrodzenie dla młodocianych – będzie wynosiło od 5 do 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
  5. W wykazie lektur z języka polskiego dla liceum i technikum pojawią się gry o walorach edukacyjnych.

Kalendarium

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki początek roku szkolnego wyznaczono na 4 września, ponieważ 1 września wypada w piątek. Jak będzie się kształtować kalendarz nauki w roku szkolnym 2023/2024?

Najbliższa przerwa świąteczna – zimowa – wyznaczona została na dni 23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe wystartują w poniedziałek 15 stycznia 2024 r. i potrwają do niedzieli 25 lutego 2024 r. z różnym harmonogramem dla poszczególnych województw: 

15 – 28 stycznia 2024 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia – 4 lutego 2024 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

12 – 25 lutego 2024 r.: kujawsko- pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. 

Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r. Egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzane w maju. Terminy zgodnie z rozporządzeniem ministra ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podobnie zadecyduje on o terminach egzaminów zawodowych. Uczniowie w czasie matur, egzaminów zawodowych i egzaminów ósmoklasisty zostaną zwolnieni z zajęć szkolnych.

Na 5 stycznia 2024 r. przypada zakończenie zajęć dydaktyczno- -wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego. 

Zakończenie zajęć w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, przypada na 26 stycznia 2024 r.

Zakończenie nauki w ostatnich klasach (semestrach) w liceach, technikach i szkołach branżowych nastąpi 26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 21 czerwca 2024 r., a wakacje potrwają do 31 sierpnia 2024 r. 

2023-08-29

Oprac.: (WA) na podst. MEN, a także na podst. tekstu Artura Radwana