Po której stronie jezdni należy poruszać się wózkiem? Pytanie prawnicze

Kiedy jeżdżę samochodem, zdarza mi się omijać osoby pchające wózki (w tym z dziećmi), idące skrajem jezdni w tym samym kierunku co ruch samochodów. Wzdłuż drogi nie ma chodnika. Czy te osoby poruszają się prawidłowo? Czy nie powinny poruszać się po przeciwległej stronie jezdni, tak żeby widzieć nadjeżdżające pojazdy i móc zareagować w razie niebezpieczeństwa? – Paweł Wrzesiński (e-mail)

Rys. Paweł Wakuła

To zależy, czy poruszają się w strefie zamieszkania, czy nie. Wedle definicji zawartej w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), użyte w niej określenie „pieszy” oznacza „osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej”.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, „pieszy jest obowiązany korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi”.

Wedle treści art. 11 ust. 2 „pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi”.

Powyższych przepisów nie stosuje się jednak w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch (art. 11 ust. 5).

Jeśli więc osoba pchająca wózek nie znajduje się w strefie zamieszkania, a musi poruszać się jezdnią, to powinna poruszać się jej lewą stroną, jak najbliżej jej krawędzi i ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

 

2023-05-22

Jan Paragraf


Wiadomości
IKONOWICZ: Niebezpieczny świat Wielkiego Brata
Piotr Ikonowicz
Cenzura a kabaret. Czy Robert Górski rzeczywiście jest ofiarą cenzury?
Na podst. tekstu Łukasza Łacheckiego
Komu ufają Polacy? Ranking zaufania obywateli do polityków
Źródło: IBRiS; autorzy: mba, MRG, OLP
Rydzyk doradza, jakie prezenty kupić. Złapane w sieci
(bin) na podst. www.02.pl, www.wp.pl, www.gazeta.pl
Społeczeństwo
Selfie w cenie życia. W ten sposób giną młodzi ludzie
TŁ, BERNARD LAGAN © Times Newspaper Ltd., 2023
Naukowe przełomy Angory. Słońce, mikrobiota i magiczne nasiona
MAŁGORZATA URBAŃSKA i Naukowy Wydział Śledczy
Świat/Peryskop
Metamorfosi. Ta grecka miejscowość przeżywa ciągłe kataklizmy
ChS na podst. www.dnevnik.bg
Rosja chce wybudować podwodny tunel. Oczekuje pomocy od Chin
AS na podst.: telegraph.co.uk, washingtonpost.com
Uratowano 41 robotników w Himalajach. Wiercili tunel
PKU na podst.: The Hindustan Times, India Today, The Indian Express, India TV News
Czeskie święto Walki o Wolność i Demokrację w tym roku było inne
ChS na podst. www.idnes.cz, www.zbraneproukrajinu.cz
Najpiękniejsze ulice świata. Wiele z nich znajdziemy w Europie
ANS na podst.: ilmessaggero.it, latitudeslife.com, travel365.it, travel.thewom.it, ad-italia.it, etienne.biellmann.free.fr
Lifestyle/Zdrowie
Sting – były członek The Police w Polsce. Będzie miał dwa przystanki
Grzegorz Walenda
Niedoścignione belcanto. 100. rocznic śmierci Marii Callas
Leszek Turkiewicz
„Raj utracony”. Dzieło wybitne, ale i nudne
Sławomir Pietras
Paxlovid. Lek tylko dla wybranych
KGB na podst. TOK FM
Angorka