Maria Rotkiel. Kobiety muszą sobie zaufać

W rozmowie z Marią Rotkiel, psychologiem, podkreśla się różnorodność kobiecej tożsamości i potrzeb.

Fot. YouTube

Budowanie i osłabianie kobiecości

Rotkiel wyraża swoje przekonanie, że używanie feminatywów powinno być kwestią indywidualnego wyboru, nie zaś narzucaniem swoich poglądów innym kobietom.

Z kolei moment, kiedy poczuła szczęście z bycia kobietą, Maria Rotkiel wiąże z dojrzałością i spełnieniem, szczególnie jako matka. Podkreśla też istotę doświadczania życiowych przełomów, by docenić i celebrować kobiecość oraz odnaleźć wewnętrzną niezależność.

Rotkiel wyraża przekonanie, że każda kobieta ma swoje własne doświadczenia z dzieciństwa, wpływające na jej poczucie własnej wartości i kobiecości. Zauważa, że kobiety często czują się przeciążone obowiązkami domowymi i zawodowymi, co utrudnia im docenienie swojej wartości i dbanie o siebie. Podkreśla konieczność odrzucenia ideału perfekcji i zaufania sobie, a także zachęca do podejmowania małych kroków w kierunku samopoczucia i akceptacji siebie.

Maria Rotkiel stwierdza, że media społecznościowe mogą wzmocnić presję na kreowanie idealnego życia i wyglądu, szczególnie wśród młodych kobiet, dlatego ważne jest udzielanie im wsparcia.

Niepotrzebne konflikty

W wywiadzie poruszono również temat Oli Żebrowskiej. To matka czworga dzieci, prezentuje swoje ciało i życie na Instagramie w sposób naturalny i bez retuszu, zdobywając liczne zwolenniczki, ale także spotykając się z krytyką. Temat ten wciąż budzi silne emocje i antagonizmy, co niepotrzebnie prowadzi do konfliktów między kobietami.

Ola uważa, że w mediach społecznościowych powinno być miejsce dla różnych podejść do prezentacji siebie, zarówno dla tych, które preferują upiększanie, jak i dla tych, które wybierają naturalność. Wyraża nadzieję, że obie strony zaczynają się coraz bardziej akceptować. Podkreśla znaczenie solidarności między kobietami i konieczność wspierania się nawzajem w walce o swoje prawa i równość, bez oceniania i krytyki.

Ola zauważa, że mimo postępów, nadal wiele pracy stoi przed nami, szczególnie w obszarze równości płci w życiu zawodowym i rodzinnych relacjach partnerskich.

2024-04-02

Na podst. tekstu Beaty Nowickiej