Litwa – Ukraina. Nad Niemnem integracja uchodźców przebiega wzorowo

Napływ uchodźców z Ukrainy stawia wiele wyzwań przed państwami europejskimi. Wśród nich niezwykle istotna jest integracja przyjezdnych na rynku pracy i pomoc im w znalezieniu zatrudnienia. Litwa jest jednym z tych krajów, które z tym zadaniem radzą sobie najlepiej w Europie.

Litwa to niepozorny kraj, który jak się okazuje bardzo dobrze radzi sobie z napływem uchodźców. /Rys. www.wikimedia.org

Od lutego zeszłego roku Litwa przyjęła 74,6 tys. osób, które musiały uciekać z Ukrainy po inwazji rosyjskiej. Biorąc pod uwagę liczbę ludności tego kraju, Ukraińcy stanowią dziś około 2,7 proc. społeczeństwa litewskiego. Według OBWE Litwa jest wśród czterech państw europejskich, w których wskaźnik zatrudnienia uchodźców przekracza 40 proc. Pozostałe z nich to Wielka Brytania, Holandia i Estonia. Do tak dobrego wyniku przyczyniła się szybka reakcja służb litewskich, w tym służby zatrudnienia, które już w pierwszych tygodniach wojny podjęły zdecydowane kroki, mające ułatwić uchodźcom znalezienie pracy. Pod koniec marca 2022 roku zatrudnienie miało ponad 1 tys. z nich – głównie w największych miastach (Wilnie, Kownie i Kłajpedzie). Już wtedy istotnym elementem całego procesu stała się współpraca służby zatrudnienia z lokalnymi urzędnikami, organizacjami społecznymi i potencjalnymi pracodawcami, która miała zapobiegać skupianiu dużych grup uchodźców w największych miastach i pomóc im w znalezieniu pracy w mniejszych miejscowościach. Od początku starano się skrócić procedury zatrudniania. W koordynacji procesu brali udział również Ukraińcy przebywający już na Litwie. Wspierali oni w komunikacji z urzędnikami i potencjalnymi pracodawcami osoby, które nie mówią po angielsku ani po rosyjsku. Wszyscy, którzy znaleźli się w zespole pracującym z uchodźcami, zostali przeszkoleni w zakresie kontaktów z osobami, które doświadczyły traumy.

Subskrybuj angorę
Czytaj bez żadnych ograniczeń gdzie i kiedy chcesz.


Już od
22,00 zł/mies
2023-05-11

KM, Na podst.: delfi.lt, kurierwilenski.lt, euobserver.com, socmin.lrv.lt