2024-01-05

Sprawiedliwość dla bogatych. Finansowe piętno zdarzeń medycznych

Instytucja kosztów sądowych to z jednej strony podatek, jaki nakłada państwo na powoda (dotyczy osób fizycznych), który dąży do korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia sprawy, a z drugiej zabezpieczenie przed pieniactwem. W Polsce rocznie 10 tys. sędziów rozpatruje około 15 mln spraw (w tej liczbie przeważają sprawy osób fizycznych), co oznacza, że statystycznie na jednego sędziego

Krzysztof Różycki