2024-04-02

Bug. Miejsce zamieszkania ponad 50 gatunków czapli

W bużańskim nurcie ptaki łapały ryby, sprawnie i wytrwale nurkując. Raz widziałem, jak kormoran wyciągnął suma. Ryba zdawała się niewiele mniejsza od ptaka, ale ten bez problemu ją połknął. Innym razem stałem się świadkiem polowania zbiorowego. Stadko kormoranów płynęło tyralierą w górę rzeki i co chwilę któryś z ptaków nurkował. Wyciągnąwszy jakąś sztukę, musiał prędko

Maciej Cmoch
2024-03-26

Bobry w wilczym menu. To dobra wiadomość dla polskich lasów

Wilki głównie odżywiają się dzikimi ssakami kopytnymi. W trakcie polowań w Polsce, preferują naturalnie występujące sarny, dziki i jelenie, ale również polują na daniele, które są gatunkiem obcym dla miejscowej fauny i zostały wprowadzone do lasów przez myśliwych. Ponadto, te najwyższe w łańcuchu pokarmowym drapieżniki często spożywają zwierzęta rannych w wypadkach, np. postrzałki lub ofiary

zan/agt/ Na podst. tekstu „Wilki w Puszczy Rominckiej zjadają rekordowo dużo bobrów”
2024-03-26

Sokoły wędrowne kochają życie w wielkich miastach. Ale czemu?

Sokół, najszybsze znane zwierzę, w locie nurkowym jest niepokonany. W 2005 roku osobnikowi ze Stanów Zjednoczonych zmierzono prędkość 389 km/godz., wykraczającą poza możliwości innych istot żywych. Polując w locie, osiąga prędkości przekraczające 300 km/godz., która jest wystarczająca do zabicia ofiary poprzez mocne uderzenie. Jego atak, wsparty precyzyjnym trafieniem dziobem i szponami, zazwyczaj kończy się szybką

Na podst. tekstu Radosława Nawrota: Podniebne drapieżniki polubiły polskie miasta. „Im wyżej, tym lepiej”
2023-08-14

Pobyt w Kargowej. Urokliwe i zaskakujące miejsce w Polsce

Schodząc do brzegów akwenu, minąłem skromny budynek niegdysiejszej leśniczówki. Przed elewacją od strony drogi stoją trzy rzeźby tajemniczych postaci, a na ścianie umieszczono pamiątkową tablicę. W latach 50. ubiegłego wieku kilkakrotnie wakacje spędzał tu Eugeniusz Paukszta. Ten wilniuk z urodzenia, żołnierz, partyzant, więzień gestapo i NKWD po wojnie poświęcił się pisarstwu i działalności społecznej. Większość życia spędził na Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Nad jeziorem Linie

Wilhelm Karud