2024-06-17

Rząd chce ozusować umowę o dzieło. Może to nastąpić już w 2025 roku

Rząd przygotowuje do konsultacji społecznych projekt ustawy, który od 1 stycznia 2025 roku wprowadzałaby obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla umów zlecenia i o dzieło. Zgodnie z nowymi przepisami, będzie wymagane odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od każdej takiej umowy. Niektórzy eksperci zalecają jednak, aby nowe rozwiązanie wdrożyć dopiero w 2026 roku, w celu umożliwienia

Anna Jadowska-Szreder na podst. PAP, WP, Infor
2023-02-15

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku. Walka RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, w swoim liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zadał pytanie o finansowanie składki zdrowotnej. Rzecznik tym samym próbuje dowiedzieć się, czy obowiązek wynikający z funkcjonowania tej składki wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia. Wiącek w swoim piśmie wyjaśnia, że odwołuje się tu do przepisów

Angora