Zmiana płci w Polsce. Bodnar wycofał wniosek Ziobry z Sądu Najwyższego

Adam Bodnar, prokurator generalny, odrzucił propozycję Zbigniewa Ziobry skierowaną do Sądu Najwyższego. Dotyczyła ona przyjęcia uchwały w kwestii osób starających się o korektę płci.

Bodnar przychylny interesom osób LGBT?

Prokuratura Krajowa ogłosiła, że decyzja została podjęta w poniedziałek. Według oświadczenia „29 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Pan Adam Bodnar cofnął wniosek o podjęcie uchwały o charakterze abstrakcyjnym przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w przedmiocie zagadnienia prawnego, odnoszącego się do kręgu osób uczestniczących w procedurze zmiany płci, złożony przez poprzedniego Prokuratora Generalnego pana Zbigniewa Ziobrę.”

Według oceny Adama Bodnara, złożenie tego wniosku miało na celu utrudnienie przeprowadzenia procedury, planując uczestnictwo dodatkowych podmiotów, takich jak dzieci osób starających się o zmianę płci. 

Ponadto w oświadczeniu wskazano, że dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego nie wykazuje rozbieżności w interpretacji przepisów prawa, które stanowią podstawę orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej. „W postępowaniu tym bierną legitymację procesową mają jedynie rodzice osoby ubiegającej się o zmianę płci, a w przypadku gdy nie żyją, kurator ustanowiony przez sąd” – czytamy. Również rzecznik praw obywatelskich wyraził podobne stanowisko.

Pod komunikatem podpisała się rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.

Jak zmienić płeć w Polsce?

Transseksualizm to odczuwanie trwałej niezgodności płciowej, która występuje między doświadczoną tożsamością płciową a przypisaną płcią danej osoby. Istotą tego zjawiska jest stałe odczuwanie tej niezgodności, a nie chwilowe doświadczenia. Z tego względu bardzo ważna jest opinia seksuologa, który dokładnie zbada stan psychiczny i emocjonalny zainteresowanego.

Procedura tranzycji prawnej stanowi istotny aspekt życia osób transpłciowych, które pragną zmienić oznaczenie płci w dokumentach oraz dokonać zmiany imienia w Polsce. Nadal brakuje jasnych uregulowań prawnych, które byłyby dedykowane temu procesowi. Istnieje jednak droga sądowa ustalona w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Zgodnie z nią, osoba pragnąca dostosować płci metrykalnej musi złożyć pozew przeciwko własnym rodzicom w ramach postępowania o ustalenie zgodnie z artykułem 189 kodeksu postępowania cywilnego.

Płeć może być zmieniona z męskiej na żeńską (zmiana płci z mężczyzny na kobietę) lub z żeńskiej na męską (zmiana płci z kobiety na mężczyznę). Statystycznie, transseksualizm występuje u około 1 na 30 000 osób o płci biologicznej męskiej i 1 na 100 tys. osób o płci biologicznej żeńskiej.

Choć większość społeczeństwa wie, że niektórzy dorośli ludzie chcą zmienić swoją płeć, tak największe kontrowersje stanowi zmiana płci wśród niepełnoletnich. Wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes wskazują, że aż 69% respondentów popiera zakaz zmiany płci u osób niepełnoletnich, przy czym 50% z nich wyraziło stanowczy sprzeciw wobec tego zjawiska.

2024-01-31

Anna Jadowska-Szreder