Rozmach Andrzeja Domańskiego. Milionowe nagrody od ministra finansów

Jak podaje money.pl, w pierwszych dniach swojego urzędowania minister finansów Andrzej Domański hojnie nagrodził pracowników swojego resortu kwotą 3,9 mln zł.

Fot. YouTube

Mówić jedno, robić drugie

Informacje o wynagrodzeniach podał serwis money.pl. Przypomniał on także, że jeszcze przed objęciem stanowiska minister apelował o większą przejrzystość w finansach publicznych. Dodatkowo wypłaty nastąpiły w okresie, gdy media donosiły o wysokich premiach wypłaconych w resorcie finansów za poprzedniej kadencji rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości.

Andrzej Domański rozpoczął pełnienie funkcji ministra finansów 13 grudnia. W krótkim czasie od zaprzysiężenia, między 13 a 26 grudnia, zdecydował o wypłacie nagród dla pracowników resortu na łączną kwotę 3,87 mln zł brutto.

Money.pl próbował dowiedzieć się czegoś więcej o szczegółach przyznania premii i otrzymał od resortu finansów informację na ten temat. Analizowane kwoty zostały wypłacone łącznie 1203 osobom związanym z dodatkowymi zadaniami dla pracowników oraz w ramach projektu „e-Urząd Skarbowy” finansowanego ze środków UE. Ministerstwo dodatkowo wyjaśniło, że prace nad projektem „e-Urząd Skarbowy” zakończyły się 15 grudnia 2023 roku, stanowiąc największy projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów. Pochłonął on 157 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Hojny fundusz nagród

Ministerstwo Finansów podało, że średnia nagroda przyznana pracownikom wynosiła 2926,61 zł, co łącznie stanowiło pulę nagród w wysokości 3 874 831,44 zł brutto. Resort podkreślił również, że pieniądze na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej są wydatkowane z posiadanych środków na wynagrodzenia, które są uwzględnione w budżecie Ministerstwa Finansów. Dodatkowo przypomniano, że ministerstwo ma obowiązek utworzenia funduszu nagród zgodnie z przepisami, w tym m.in. ustawą o służbie cywilnej.

Ministerstwo ujawniło także wysokość najwyższej i najniższej nagrody za dodatkowe zadania pracowników. Najwyższa nagroda wyniosła 10 tys. zł brutto, natomiast najniższa – 500 zł brutto. W ramach projektu e-Urząd Skarbowy najwyższe wynagrodzenie sięgnęło 37 tys. zł brutto, wypłacone koordynatorowi zespołu liczącego ponad 350 osób, a najniższe wyniosło 330,60 zł brutto.

Nagrody podczas rządów PiS

W grudniu „Fakt” donosił, że za kadencji Zjednoczonej Prawicy od stycznia do listopada 2023 roku nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zostały przyznane i wypłacone 2730 pracownikom Ministerstwa Finansów. Ten proces miał miejsce trzykrotnie: w kwietniu, lipcu i październiku. Wynika z tego, że do dnia wyborów w 2023 roku nagrody pochłonęły 42 mln zł.

W sierpniu poinformowano, że Ministerstwo Finansów w okresie od stycznia do lipca 2023 roku wypłaciło pracownikom i funkcjonariuszom nagrody o łącznej wartości prawie 13 milionów złotych brutto.

W odpowiedzi na interpelację poselską z 20 stycznia 2023 roku ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwa Finansów, Piotr Patkowski, zanotował, że pracownikom i funkcjonariuszom wypłacono łącznie kwotę premii i nagród brutto w następujących wysokościach z uwzględnieniem roku:

2019 – 62 185 760,56 zł,

2020 – 3 541 476,19 zł,

2021 – 50 693 757,62 zł,

2022 – 63 690 798,89 zł.

Według najnowszych informacji podanych przez Business Insider Polska łączna suma wypłaconych nagród w 2023 roku przez Ministerstwo Finansów pod kierownictwem Magdaleny Rzeczkowskiej przekroczyła 56 mln złotych. Tylko w czwartym kwartale pracownikom wypłacono 31 456 078,44 złotych w formie nagród za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”, zgodnie z oświadczeniem ministerstwa. Te premie zostały przyznane 2 705 pracownikom, co przekłada się na średnio ponad 11,5 tys. złotych na osobę.

2024-02-28

Sebastian Jadowski-Szreder na podst. Money.pl