Piekło zamarzło. PiS i KO ze wspólnym projektem ujawnienia majątków małżonków

W kwietniu specjalna podkomisja będzie zajmować się projektami dotyczącymi ujawniania majątków małżonków osób publicznych. Interesujące jest to, że zarówno PiS jak i KO zgłosiły w tej sprawie dwa podobne projekty.

Fot. Twitter

Dwa projekty scalone w jeden

Jak zostało wspomniane, obie partie przedstawiły bardzo podobne propozycje. Koncepcja jest taka, aby scalić je w jedną. Janusz Kowalski podkreślił, że celem jest skupienie się na rozwiązaniach systemowych, a nie na bieżących sporach politycznych.

Posłowie z obu partii złożyli w Sejmie projekty nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Projekt Koalicji Obywatelskiej został przedstawiony w listopadzie 2023 roku, natomiast projekt PiS został zgłoszony w grudniu tego samego roku.

Akurat te dwa projekty są dosyć zbieżne, niewiele się różnią, ale wiodącym będzie projekt KO – powiedział Marek Sowa, który jest sprawozdawcą projektu KO.

Zmiany są istotne

Przewodniczący podkomisji Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej ogłosił, że podkomisja zbierze się podczas posiedzenia Sejmu planowanego na 24-26 kwietnia. Wówczas powołani eksperci przedstawią pierwsze opinie na temat obu projektów, a komisja regulaminowa zaproponuje wspólny projekt Sejmowi.

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych obejmuje większość pracowników administracji publicznej, w tym parlamentarzystów, samorządowców i sędziów. Oświadczenia te zawierają pełen zbiór majątku danej osoby, obejmując nieruchomości, pojazdy, cenne przedmioty, oszczędności, a także zobowiązania finansowe. Ich celem jest zapobieganie korupcji.

Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oraz były szef MS i prokurator generalny wyraził opinię, że przepisy zobowiązujące bliskich najważniejszych polityków do ujawniania majątku są konieczne. Podkreślił, że choć każdy obywatel ma prawo do publicznego przedstawienia takiego oświadczenia, brak jest konsekwencji prawnych w przypadku dobrowolnego przedstawienia fałszywego oświadczenia majątkowego. Jednakże, gdy osoba jest zobowiązana do przedstawienia takiego oświadczenia zgodnie z prawem, podlega odpowiedzialności prawnej za ewentualne przedstawienie nieprawdziwych informacji.

Analogie i różnice

Oba projekty, choć dotyczą tej samej kwestii, nie są identyczne względem siebie.

Zarówno projekt KO jak i PiS przewidują rozszerzenie treści oświadczenia majątkowego prezydenta, marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, premiera, wicepremierów oraz ministrów o informacje dotyczące majątku odrębnego małżonka oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Projekt KO zakłada również ujawnienie majątków odrębnych małżonków, między innymi wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, posłów i senatorów. Obie propozycje obejmują także obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez prezesów, wiceprezesów i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa, niezależnie od ich wielkości.

W projekcie PiS dodano zapisy wymagające ujawnienia publicznych darowizn dokonanych w okresie objętym oświadczeniem majątkowym, oraz rozszerzono zakres informacji o dochodach z poprzednich 10 lat przed złożeniem oświadczenia.

2024-04-03

Sebastian Jadowski-Szreder na podst. Polsat News, Money.pl