MSWiA chce zakazu przebywania przy granicy z Białorusią. Nowy projekt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzić zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przy granicy z Białorusią. Opublikowano już projekt rozporządzenia, obejmujący 27 miejsc w województwie podlaskim.

Fot. Wikimedia

Jakie miejsca ma objąć zakaz?

Premier Donald Tusk ogłosił wczoraj podczas konferencji prasowej utworzenie „strefy buforowej” na granicy z Białorusią. W odpowiedzi, po południu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia. Zakaz ma być wprowadzony z powodu wzrostu presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej w drugim kwartale 2024 roku.

W 26 obrębach powiatu hajnowskiego i jednym obrębie powiatu białostockiego na Podlasiu zostanie wprowadzony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przy granicy z Białorusią. Zakaz ten ma obowiązywać od 4 czerwca przez 90 dni.

W gminie Czeremcha zakaz obejmie jedenaście miejscowości: Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Berezyszcze, Stawiszcze, Połowce, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża i Pohulanka.

W gminie Kleszczele zakazem zostaną objęte cztery miejscowości: Dobrowoda, Kuraszewo, Policzna i Biała Straż.

W gminie Dubicze Cerkiewne zakaz obejmie sześć miejscowości: Wojnówka, Starzyna, Górny Gród, Klakowo, Krugłe i Wygon.

W miejscowości Wierzchowskie, gmina Hajnówka, zakaz będzie dotyczyć obszaru od granicy państwowej do wyznaczonych punktów: przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Zanowińskim, przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Ćwirkowskim, przecięcie Trybu Ćwirkowskiego z Trybem Olemburskim, styk Trybu Olemburskiego z rzeką Leśną Prawą, i dalej przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany.

W miejscowości Zastawa Krzyże w gminie Białowieża zakaz obejmuje obszar od granicy państwowej do rzeki Narewka (z wyjątkiem granic administracyjnych Białowieży).

W miejscowości Brzezina w gminie Michałowo w powiecie białostockim zakaz dotyczy obszaru o szerokości 1 km od granicy państwowej w głąb kraju, na południe od linii kolejowej Siemianówka – Świsłocz.

Zakaz przebywania obejmie również trzy miejscowości w gminie Narewka: Gruszki, Stare Masiewo i Masiewo Nowe.

Miejscowość Podolany w gminie Białowieża również znajduje się w wykazie. Zakaz obejmuje obszar od granicy państwowej do punktów: przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany, przecięcie Trybu Olemburskiego z Trybem Zwierzynieckim, przecięcie Trybu Zwierzynieckiego z Trybem Jagiellońskim, przecięcie Trybu Jagiellońskiego z drogą Królewską, oraz punkt załamania granicy obrębów Podolany i Białowieża w pobliżu przecięcia drogi Stoczek z rzeką Narewka.

Działania Białorusi wciąż się nasilają

MSWiA tłumaczy konieczność wprowadzenia ograniczeń wzmożoną presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej w II kwartale 2024 roku. Od połowy 2021 roku zorganizowane grupy cudzoziemców z państw wysokiego ryzyka migracyjnego próbują przekraczać tę granicę. Presja ta, stworzona przez władze Białorusi jako element działań hybrydowych, ma na celu destabilizację Polski i innych krajów UE.

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu projektu, proceder jest wspierany przez białoruskie służby, które organizują transport migrantów i wyposażają ich w narzędzia do przekraczania granicy. Migranci często zachowują się agresywnie, atakując polskie patrole i posługując się niebezpiecznymi narzędziami. Duże grupy próbują siłowo przekroczyć granicę, nie reagując na wezwania ani środki przymusu.

Ministerstwo przypomina także, że białoruskie służby aktywnie uczestniczą w atakach na polskich żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy chronią granicę państwową. Odnotowano również liczne przypadki bezpośrednich ataków ze strony białoruskich służb, takie jak celowanie z broni palnej, rzucanie kamieniami, oślepianie laserami i silnym światłem stroboskopowym, co utrudniło zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy przez migrantów.

Te działania zdaniem resortu stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Dodatkowo białoruscy funkcjonariusze prowadzą stałą obserwację działań polskich służb, często odwracając ich uwagę od miejsc przerzutu migrantów.

 
2024-05-30

Sebastian Jadowski-Szreder na podst. TNV24, InfoSecurity24