Kissinger był wrogiem Polski?

Henry Kissinger pisał w kultowej "Dyplomacji", że stworzenie Polski po I wojnie światowej było błędem, a Niemcy zostali pokrzywdzeni poprzez odebranie im ziem. Jednocześnie dopuścił się manipulacji, znacznie zawyżył populację ludności niemieckiej na tych terenach.

dr Henry Kissinger (fot. YouTube)

Odznaczony przez Kwaśniewskiego

3 lipca 1997r. ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył za działalność na rzecz współpracy polsko-amerykańskiej, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP byłego sekretarzu stanu USA Henry`ego Kissingera. Co powiedział wtedy Kwaśniewski, jak uzasadniał swoją decyzję?

Można by bardzo wiele mówić o bohaterze dzisiejszego dnia o Panu Henry`m Kissinger, którego rola we współczesnej historii świata jest znana i dobrze opisana. Chcę wyrazić radość, że jako Prezydent Rzeczypospolitej mogłem dzisiaj wręczyć Panu to bardzo wysokie polskie odznaczenie, najwyższe odznaczenie jakie przyznajemy cudzoziemcom za wielki wkład w rozwój stosunków polsko-amerykańskich. Chcę powiedzieć, że bardzo doceniamy pańskie działania na rzecz łączenia Polski i całej Europy środkowej ze światem państw demokratycznych, ze wspólnotą, która tak długo była przed nami odgradzana murami i innymi ograniczeniami. Wiemy, że taką postawę reprezentował Pan zarówno będąc członkiem administracji Stanów Zjednoczonych, ale także jako profesor, jako autor licznych artykułów i książek, jako człowiek, który w różnych miejscach w świecie domagał się, aby Polska, aby kraje Europy Środkowej były włączone do struktur euroatlantyckich do struktur europejskich. Dzisiejsze odznaczenie Pana Henry`ego Kissingera jest z naszej strony uznaniem jego pracy, jego działalności oraz podziękowaniem za to co zrobił, aby spotkanie madryckie za kilka dni mogło być wielkim historycznym przełomem. Żebyśmy wszyscy zrozumieli, jak bardzo przeżywamy tę symboliczną chwilę. Proszę pozwolić, iż powiem „tak”. Oto dzisiaj bardzo wysokim odznaczeniem Rzeczypospolitej nagradzamy byłego sekretarza stanu USA w miejscu, w którym podpisywany był Układ Warszawski.. Bardzo cieszę się, że jako gospodarz tego miejsca, będę mógł dzisiaj mówić, że tutaj nie tylko podpisywano ten układ, nie tylko odbywały się tu obrady „Okrągłego Stołu”, ale miałem również honor odznaczyć Pana Henr`ego Kissingera. I będę z tego wyciągał wniosek, że wszystko co czynione jest z wielką wizją i dla dobrej sprawy może się spełnić. Za pańską rolę w ostatnich wielu, wielu latach, za pańskie poparcie dla Polski raz jeszcze składam podziękowanie„.

Uczeń Metternicha

Bywał nazywany uczniem Metternicha, inspirował się Kongresem Wiedeńskim, ówczesnym koncertem mocarstw. Uważał, że mocarstwa muszą mieć swoje strefy wpływów. Dlatego wbrew narracji prezydenta Kwaśniewskiego wiele osób może stwierdzić, że Kissinger za nic miał suwerenność Polski, Europa Środkowa-Wschodnia w jego teorii była wasalem ZSRR.

Jakże to wymowne, że w maju 2022 roku Kissinger jako geostrateg-realista nawoływał Zachód do rezygnacji z dążeń do zadawania miażdżącej klęski armii rosyjskiej na Ukrainie. Argumentował, że byłoby to ogromnym błędem Zachodu, gdyby dał się ponieść nastrojowi chwili i zignorował potrzebę uwzględnienia Rosji w europejskim układzie sił. Właśnie, rzecz w tym, że mimo neoimperialnych zapędów satrapii Putina Kissinger stosunkowo niedawno wciąż widział Rosję jako ważny część architektury bezpieczeństwa w Europie. W jego wizji pragmatyzm, wydaje się, że często odrealniony, dominował nad racjami moralnymi. 

Musimy mieć świadomość, że w istocie dla krajów Europy Środkowej słynna kissingerowska „realpolitik” oznaczała brak jakiejkolwiek perspektywy zmiany status quo. Kissinger podzielił świat pomiędzy 3 mocarstwa. Nie miał wyrzutów, gdy oddał kraje demoludu pod kuratelę ZSRR , natomiast Kreml chciał osłabiać poprzez rozwój Chin.

 

 

2023-12-01

Bartłomiej Najtkowski