TVP chce zrezygnować z gotówkowych wypłat dla pracowników

Telewizja Polska przedstawiła propozycje zmian w regulaminie pracy, które obejmują kontrolę komputerów służbowych, telefonów i e-maili oraz rezygnację z wypłat gotówkowych. Związki zawodowe działające w firmie sprzeciwiają się tym zmianom.

Fot. Public Domain Pictures

Związki zawodowe i ich dezaprobata

Barbara Markowska-Wójcik, przewodnicząca “Wizji”, przekazała portalowi Wirtualnemedia.pl, że niektórzy pracownicy z różnych powodów wolą otrzymywać wypłaty gotówkowe. Jest to opcja, która zgodnie z nowym regulaminem przestanie funkcjonować.

Propozycje zmian w regulaminie pracy zostały przesłane do konsultacji ze związkami zawodowymi pod koniec lipca. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” działająca w spółce oceniła, że zaakceptowała część proponowanych zmian, które są poprawkami redakcyjnymi, dotyczą aktualnie obowiązującego nazewnictwa lub dostosowują regulamin do ogólnie obowiązującego prawa. W głównej mierze dotyczy to wykonywania pracy zdalnej.

Jednakże “Solidarność” odrzuciła proponowane zmiany dotyczące monitoringu i kontroli stacji roboczych, urządzeń mobilnych oraz poczty elektronicznej, a także czasu pracy, okresu rozliczeniowego oraz wyłączenia pracowników z możliwości korzystania z wewnętrznych kas do wypłat gotówkowych. Zdaniem związkowców wprowadzenie takich modyfikacji może utrudnić życie pracownikom.

Barbara Markowska-Wójcik dobitnie podkreśliła:

My mamy wątpliwości, które wyraziliśmy na piśmie. Obawiamy się naruszenia prywatności.

Obrona gotówki

Jedną ze zmian, z którą związkowcy absolutnie się nie zgadzają, jest rezygnacja z wypłat w gotówce. Szefowa organizacji „Wizja” podkreśla, że nadal występują pracownicy, którzy chcą otrzymywać wypłaty gotówkowe, i jest to często podyktowane ich sytuacją zawodową lub domową. Na skutek tego nie istnieją jakiekolwiek powody, aby usuwać możliwość wypłat dokonywanych w taki właśnie sposób.

30 sierpnia przedstawiciele “Solidarności” spotkali się z trzema biurami Telewizji Polskiej, aby omówić proponowane zmiany w regulaminie pracy. Zgodzili się na konieczność dalszych spotkań, aby opracować zapisy, które nie będą szkodzić pracownikom. Chcą również przedstawić swoje propozycje zmian w regulaminie wynagradzania, jednak dopiero po ustaleniu zasad współpracy z Zarządem TVP S.A.

“Wizja” prowadzi osobne rozmowy na ten sam temat i wyraża nadzieję na osiągnięcie porozumienia. Warto w tym miejscy przypomnieć, iż w kwietniu zarząd TVP doszedł do porozumienia z “Solidarnością” w sprawie podwyżek wynagrodzeń, które mają wzrosnąć o 7,4% w 2023 roku. “Solidarność” zaznaczyła jednakże, iż podwyżki nadal nie zostały jeszcze wypłacone.

Czy gotówka to przeżytek? A może opcja, która nam przysługuje?

Sprawa dotyczy TVP, ale nie da się ukryć, iż temat gotówki przewija się w debacie publicznej już od jakiegoś czasu. Niektórzy politycy w pełni akceptują ideę, aby wyeliminować z obiegu fizyczny pieniądz, leczś wydaje się, że aktualnie więcej jest przeciwników aniżeli zwolenników tego pomysłu. Pewne ograniczenia związane z wpłatami i wypłatami gotówki jednak weszły już w życie.

Niektórzy eksperci bronią tego pomysłu, tłumacząc, że w ten sposób pieniądze nie będą wypłacane „pod stołem”. Możemy przypuszczać, że takie działanie odbywa się często, choć nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego z całą pewnością. Nie oszukujmy się, nikt normalny nie przyzna się do takiej praktyki, nawet jeśli zapewni się go, że przeprowadzana ankieta będzie w pełni anonimowa. Brakuje jednak w tym przyklaskiwaniu wspomnianemu pomysłowi głębszego zastanowienia się, dlaczego szef i pracownicy są skłonni „dogadać się”. Może problem tkwi w zbyt wysokich podatkach i ekonomicznym chaosie, który po wprowadzeniu Polskiego Ładu wcale nie zmienił się w porządek?

Eksperci z Instytutu Staszica w kwietniu tego roku ocenili, że planowane drastyczne ograniczenie transakcji gotówkowych w Polsce ponownie rozpoczęło debatę na temat potencjalnego całkowitego rezygnacji z gotówki na rzecz pieniądza cyfrowego. Krytycy uważają, że wprowadzenie limitów to tylko jeden z kroków mających na celu całkowite wycofanie gotówki z obiegu. Używanie pieniądza cyfrowego może prowadzić do zaniku tradycyjnych miejsc pracy związanych z obsługą gotówki, co może skutkować wzrostem bezrobocia i nierównościami społecznymi.

Instytut Spraw Obywatelskich przedstawia sytuację bardzo dosadnie. Likwidację gotówki postrzega jako odebranie wolności wyboru, wykluczenie osób, które nie chcą lub nie mogą korzystać z kart, a także jako inwigilację.

2023-09-15

Sebastian Jadowski-Szreder