2023-07-19

Hymny narodów świata: Friuli-Wenecja Julijska

Pradawne pochodzenie Friulów wykazuje typowy dla pogranicza udział wielu ludów, od starożytnych Retów i Celtów przez Rzymian i Germanów, Hunów, Gotów i Longobardów. Od XVI wieku Friulowie byli poddanymi dożów weneckich, na początku XIX wieku znaleźli się pod panowaniem Habsburgów, by od 1866 roku stać się częścią zjednoczonych Włoch. Upływ czasu nie osłabił jednak dążeń narodowych Friulów, nie naruszył ich tożsamości kulturowej ani etnicznej. Nie myślą o

Henryk Martenka
2023-07-10

Hymny narodów świata: Republika Ałtaju

Od XVIII wieku rozpoczęła się do dziś trwająca dominacja rosyjska. Górzysta, urzekająca dzikim pięknem kraina, skąd wywodzić się mają wszystkie ludy (i języki) tureckie. Według naukowców to stąd w VI wieku przodkowie Turków powędrowali na zachód, by dotrzeć do granic Europy. W Republice Ałtaju żyje około 70 tys. rdzennych Ałtajczyków, czyli co trzeci mieszkaniec. Językami ałtajskimi (a są to m.in. turecki, uzbecki, kazachski) mówi na świecie 152 mln ludzi. Ałtajczycy kultywują swą

Henryk Martenka
2023-07-06

Hymny narodów świata: Trydent-Górna Adyga

Ślady człowieka w regionie datuje się na okres po ostatnim zlodowaceniu (12 tysięcy lat temu), ale najsłynniejszym dowodem obecności ludzi w Alpach jest Ötzi, Człowiek Lodu, pochodzący sprzed 5300 lat i znaleziony w północnym Tyrolu w latach 90. ubiegłego wieku. Dziś prezentowany w przeznaczonym wyłącznie dla niego muzeum, w którym zgromadzono wiele artefaktów znalezionych przy nim oraz objaśniono ich powstawanie. Dużo później, bo w VI wieku

Henryk Martenka
2023-06-05

Hymny narodów świata: Sycylia

Łacińska Sicilia wzięła się od łacińskiej nazwy ludu zamieszkującego wschodnią część wyspy Sykulów. To jeden z trzech ludów, które skolonizowały wyspę przed przybyciem Fenicjan i Greków. Ci drudzy wprowadzili tu pismo i rozwinęli miasta. W III wieku p.n.e. Sycylia była prowincją (pierwszą!) rzymską. W ciągu kolejnych stuleci wyspa doświadczyła niezwykle burzliwych dziejów, których ślady dostrzec można w jej współczesnym krajobrazie. Blisko siedem wieków na wyspie istniało Królestwo

Henryk Martenka