2024-04-02

Maria Rotkiel. Kobiety muszą sobie zaufać

Budowanie i osłabianie kobiecości Rotkiel wyraża swoje przekonanie, że używanie feminatywów powinno być kwestią indywidualnego wyboru, nie zaś narzucaniem swoich poglądów innym kobietom. Z kolei moment, kiedy poczuła szczęście z bycia kobietą, Maria Rotkiel wiąże z dojrzałością i spełnieniem, szczególnie jako matka. Podkreśla też istotę doświadczania życiowych przełomów, by docenić i celebrować kobiecość oraz odnaleźć

Na podst. tekstu Beaty Nowickiej
2023-09-27

Lewackie ataki na język? Janusz Kowalski o feminatywach

Dlatego, jego zdaniem, w nowej kadencji Sejmu należy wprowadzić prawo, które będzie „chronić przed ideologicznymi, lewackimi ingerencjami”, bo tym właśnie są żeńskie formy gramatyczne, np. stosowanie między innymi form „ministra” czy „prezydentka”.  No tak, cały Janusz. Gdyby nie wymieniono, czyj to pomysł i kazano zgadywać, miałbym 100 procent za trafność. (woland) Zaiste, piękny umysł. (parp08) W województwie opolskim mówi się po

(bin) na podst. www.gazeta.pl, www.02.pl
2023-08-21

Listy do redakcji Angory (27.08.2023)

„Zabliźniać rany”  Zachować pamięć  Jestem autorem wielu wierszy, wspomnień i artykułów, a także organizatorem konkursów recytatorskich poezji kresowej w Złotowie, gdzie działam w Stowarzyszeniu Zwykłym „Kresowiacy”. List Pana Jerzego Paci pt. „Zabliźniać rany” (ANGORA nr 24) przywołał wspomnienia i skłonił mnie do zabrania głosu. Do Złotowa przybyliśmy z Kresów Wschodnich i naszą powinnością jest pamięć o ziemi ojczystej, o polskich cmentarzach we Lwowie czy Stanisławowie, gdzie spoczywają

Angora
2023-07-31

Listy do redakcji Angory (06.08.2023)

„UJ – chluba Polski”  Nazwa zobowiązuje!  Tak samo jak p. Krzysztofowi Waśniewskiemu, autorowi listu „UJ – chluba Polski” (ANGORA nr 26), mnie, niżej podpisanemu, też nie sprawia żadnej satysfakcji dopasowywanie wołu do karety absolwentów „Ujotki” przynoszących wstyd i hańbę tej szacownej i szanowanej w świecie uczelni – czyli Dudy, Ziobry i Mularczyka. Uważam, że każda szanująca się uczelnia w kraju – w tym wojskowe – powinny

Angora