Hymny narodów świata: Baszkiria

Baszkortostan, republika w składzie Federacji Rosyjskiej, na południe od Uralu. Obejmuje terytorium wielkości połowy Polski. Leży w dorzeczu rzek Ufa, Biełaja i Ural, częściowo w Europie, częściowo w Azji. Stolicą czteromilionowej Baszkirii jest Ufa, w której mieszka co czwarty Baszkir. W 1919 roku przekształcona w Baszkirską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką, od 1992 roku nosi nazwę obecną. Nazwa pochodzi od tureckiej nazwy Baszkir, jak określano miejscowych. W piśmiennictwie nazwa obszaru, jak i mieszkańców, pojawia się już w VIII wieku, zaś nazwy własne, Baszgirdy, Bashgird, Bascardia znane są z arabsko-perskich i zachodnich źródeł średniowiecznych.

Flaga Baszkirii. /Fot. www.wikimedia.org

Historia człowieka w regionie sięga paleolitu, o czym świadczą naskalne rysunki w baszkirskich jaskiniach, przedstawiające nosorożce włochate, mamuty, konie. Niektórzy badacze uważają nawet, że udomowienie konia nastąpiło na ziemiach zamieszkanych przez przodków Baszkirów (VII – VI tysiąclecie przed naszą erą). W neolicie istniały tu prężna gospodarka rolna i hodowla bydła.

Arabski podróżnik i geograf Al-Idrisi w XII wieku wymienił w „Księdze Rogera” baszkirskie miasta Nemzhan, Gurkhan, Karakiya, zaś w rosyjskich kronikach pierwsza wzmianka o Baszkirach pochodzi z 1469 roku. Stulecie wcześniej Baszkirowie zasłynęli heroiczną czternastoletnią wojną z Mongołami, zyskując szacunek najeźdźców, odnotowany w mongolskich źródłach historycznych. Efektem tych wydarzeń było wchłonięcie Baszkirii w skład Złotej Ordy, gdzie Baszkirowie otrzymali swą pierwszą autonomię terytorialną i uprzywilejowaną pozycję w hierarchii prawnej imperium mongolskiego. Do Europy Baszkiria dołączyła na początku XVII wieku po podboju Chanatu Syberyjskiego przez Rosję. Od tego momentu kształtował się baszkirsko-rosyjski polityczny modus vivendi. Baszkirowie otrzymali prawo do dysponowania swoim terytorium, do posiadania na nim własnej armii, administracji i religii. Bojarom zakazano przejmowania baszkirskich ziem, zaś Baszkirowie uzyskali przywilej wydobywania soli. Ale relacje z Rosjanami niedotrzymującymi zobowiązań były niełatwe.

Subskrybuj angorę
Czytaj bez żadnych ograniczeń gdzie i kiedy chcesz.


Już od
22,00 zł/mies
2023-10-02

Henryk Martenka