PIT. Kiedy rozliczać go razem, a kiedy z małżonkiem?

PIT rozliczany może być samodzielnie lub ze współmałżonkiem. Artykuł ten jest poradnikiem pokazującym, kiedy dana opcja bardziej się nam opłaca.

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to, czy rozliczanie PIT z małżonkiem daje pozytywy. Wszystko zależy od pewnych czynników / fot. Shutterstock

Rozliczenie PIT stanowi coroczny obowiązek każdego podatnika. Formalności tej można dokonać samodzielnie albo za pośrednictwem biura rachunkowego. Istnieje także szereg programów komputerowych umożliwiających szybkie i proste wypełnienie PIT, a także automatyczne przesłanie go do Urzędu Skarbowego.

Mimo iż rozliczenie następuje regularnie co roku, nadal wiele osób ma wątpliwości co do pewnych procedur związanych z tym działaniem. Jedną z najistotniejszych kwestii jest między innymi fakt rozliczania PIT osobno lub razem z małżonkiem. Działanie to nie jest jednoznaczne pod względem korzyści, ponieważ nie zawsze wariant rozliczania z partnerem jawi się jako lepszy. Eksperci z Business Insider oszacowali, że maksymalny zysk ze wspólnego rozliczenia może wynieść dla małżonków nawet 27 600 zł. Gdyby rozliczali się oni oddzielnie, kwota ta musiałaby zostać przez jednego z nich zapłacona fiskusowi.

Wymogi konieczne

Jak już wspomniano, małżonkowie posiadają dwie opcje: mogą albo rozliczyć się indywidualnie, albo wspólnie. Dodatkowo za sprawą Polskiego Ładu z opcji wspólnego rozliczenia mogą skorzystać małżonkowie, którzy wzięli ślub w 2022 roku. Szerzej o tej możliwości oraz warunkach, jakie należy spełnić, przeczytać można w Ustawie o PIT. Artykuł 6 ustęp 1-3a wspomnianego aktu prawnego reguluje wszystkie warunki, jakie należy spełnić. Musimy zatem pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok, lecz także wtedy, gdy związek został zawarty w trakcie roku podatkowego i trwa do końcu roku; posiadać wspólność majątkową; rozliczać PIT na zasadach ogólnych; a także złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów na formularzu PIT-37. Musimy rozliczać dochody w kraju, w którym zamieszkujmy, choć możemy także być podatnikami zza granicy, o ile spełniamy dodatkowe warunki uwzględnione we wspomnianej ustawie.

Następny krok stanowi obliczenie preferencji, czyli wyliczenie dochodu każdego z małżonków i odliczenie kwoty pomniejszonej o dochód. Następnie zobligowani jesteśmy dodać swoje przychody, podzielić je przez dwa i potem obliczyć podatek według skali podatkowej. Końcowy krok to pomnożenie uzyskanego wyniku razy dwa.

Wspólne rozliczenie. Wady i zalety

Jak wcześniej zostało zaznaczone, wspólne rozliczenie nie zawsze się jednak opłaca. Jeśli małżonkowie uzyskują dochód w wysokości 120 tysięcy złotych (każdy z nich) po zastosowaniu wszystkich odliczeń, to wspólne rozliczenie nie przyniesie im ani pozytywów, ani negatywnych skutków. Korzystnie wspólne rozliczenie prezentuje się wtedy, gdy jeden z małżonków uzyskuje dochód poniżej 30 tysięcy złotych, natomiast drugi powyżej tej kwoty, jednak poniżej 120 tysięcy złotych. Negatywnie wpłynie z kolei takie rozliczenie wspólne, w którym dochód jednego i drugiego partnera zachowa się w przedziale od 30 do 120 tysięcy złotych oraz kiedy dochód jednego i drugiego będzie wyższy niż 120 tysięcy złotych.

Istotne jest także to, że jeśli małżonkowie do dnia 2 maja 2023 roku rozliczą się indywidualnie, a później dopiero uznają, że wspólne rozliczenie przyniesie im więcej korzyści, to będą mogli oni dokonać korekty swojego zeznania podatkowego. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty możliwy jest do wysłania nawet po tym terminie.

Zobacz także:

GIGANTYCZNE nagrody dla organizacji rządowych. Kto i ile pieniędzy dostał?

Na co PiS wyda pieniądze z Unii?

2023-02-20

Angora