Czy można urządzić zabawę na wiejskiej świetlicy? Prawnik odpowiada

Mecenas Jan Paragraf ponownie odpowiada na porcję pytań przesłanych przez czytelników tygodnika Angora.

Rys. Paweł Wakuła

Bal na świetlicy 

Czy mogę bez żadnych konsekwencji urządzić zabawę w wiejskiej świetlicy (na ponad 20 osób) z wynajętymi muzykami po uprzednim zebraniu od jej uczestników kwoty około 100 zł od osoby? – Mieczysław Łuczak 

Zachodniopomorskiego Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi – to zależy, jaki charakter ma ta impreza i w jakim charakterze ją Pan organizuje.

Jeżeli chce Pan nająć salę w celu prywatnym (np. zorganizować tam jakąś imprezę okolicznościową), a zebranie wskazanej kwoty ma charakter dobrowolnej składki uczestników na pokrycie kosztów, to ewentualne „konsekwencje” związane z tego rodzaju wynajmem będą wynikać z treści umowy, jaką zawrze Pan z podmiotem wynajmującym Panu salę (np. przepadek wpłaconej kaucji za szkody wyrządzone przez gości itd.).

Subskrybuj angorę
Czytaj bez żadnych ograniczeń gdzie i kiedy chcesz.


Już od
22,00 zł/mies
2023-07-06

Mecenas Jan Paragraf