Koczownicy. Jak bronić się przed nieuczciwymi lokatorami?

Mimo iż bardzo często mówi się o nielegalnych eksmisjach lokatorów, należy zauważyć, że dziurawy system działa także w drugą stronę. Niekiedy najemca postępuje na tyle perfidnie, że mimo braku wywiązywania się z umowy nie chce opuścić lokalu.

Rys. Katarzyna Zalepa

Ustawa o ochronie praw lokatorów jasno stanowi, jak wygląda samo postępowanie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego. Problem polega na tym, że jest to tylko teoria. Artykuł 19d wspomnianego aktu prawnego stanowi, iż:

„Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela (…). W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (…). W przypadku niedopełnienia obowiązku, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia”.

Subskrybuj angorę
Czytaj bez żadnych ograniczeń gdzie i kiedy chcesz.


Już od
22,00 zł/mies
2023-06-09

Na podst. tekstu Krystyny Opozdy z Interii