Przed nami IV Międzynarodowy Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego!

Kultura to motyw przewodni tegorocznego Kongresu Regeneracja Miast, który odbędzie się już 14-15 maja w łódzkim EC1 – wyjątkowym miejscu współprowadzonym przez Miasto Łódź oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapisy na Kongres potrwają do 15 maja (fot. materiały partnera)

Kultura najczęściej jest rozumiana jako zespół norm wartości i artefaktów będących wytworem cywilizacji. Stanowi ukrytą siłę, której wpływ przekracza granice materialnych korzyści. To dusza miast, kształtująca przyszłość pokoleń. – W koncepcji budowania miasta regeneracyjnego nie chcemy traktować kultury jako biznesu, ale jako szczególną infrastrukturę instytucjonalną (otoczenie – środowisko kulturowe), w której odbywa się zmiana trajektorii rozwoju, a kultura staje się największym źródłem korzyści zewnętrznych, internalizowanych w sposób bardziej pośredni niż bezpośredni (komercyjny). To wymaga zdefiniowania nowego paradygmatu długookresowej polityki kulturalnej miasta, która powinna zostać ukierunkowana na zapewnianie miejskim instytucjom kultury wysokiej wiarygodności – mówi prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast.

Podczas dwóch dni Kongresu wybitni eksperci ze świata kultury poruszą kwestie dotyczące m.in. wpływu kultury na wartości i zachowania społeczne, formy kultury, które mogą zmieniać miasta oraz wykorzystania kultury w kontekście poprawy życia w mieście. Postarają się poszukać także odpowiedzi na pytanie, jak kultura może przekształcać miasta w miejsce, które dba o środowisko naturalne i pobudza przedsiębiorczość mieszkańców?

W programie znalazły się sesje poświęcone m.ni. dziedzictwu kulturowemu jako potencjałowi rozwoju miasta, performance’owi artystycznemu jako formie transformacji miasta, finansowaniu kultury, miasta filmu, literatury, muzyki, sieci miast kreatywnych UNESCO i jej roli w regeneracji miasta, uwarunkowaniu kulturowemu gospodarki cyrkularnej, kulturze festiwalowej. Podczas pierwszego dnia kongresu odbędzie się Okrągły Stół zatytułowany: „Ikony” architektury w procesie odnowy miast – lekcja dla miasta.

W gronie potwierdzonych prelegentów i prelegentek IV Kongresu Kultura Miasta Regeneracyjnego są m.in:
● dr Monika Smoleń-Bromska – Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
● dr inż. arch. Sławomir Ledwoń – Ministry of Municipality in Qatar;
● Kjartan Már Ómarsson – Reykjavik UNESCO City of Literature;
● dr Anka Leśniak – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, grupa artystyczna Frakcja;
● dr Kasper Jakubowski – Dyrektor Merytoryczny, Forest Maker.
Wśród ponad dziesięciu wydarzeń towarzyszących Kongresowi są m.in. „Myślę i czuję – ogólnopolska wystawa poświęcona malarstwu, człowiekowi i sztucznej inteligencji, Wystawa studenckich prac rysunkowo-malarskich tematycznie związanych z Łodzią, Musical „Dracula”.

Zapisy na Kongres trwają do 15 maja! Wszystkie dodatkowe informacje można znaleźć pod tym linkiem.

2024-05-08

Materiały partnera