Nieskuteczny IPN. Pion nie jest w stanie rozwiązywać spraw z czasów wojennych

Narodowy Pion Śledczy zatrudnia 76 prokuratorów według stanu na koniec 2022 roku. Przyjmując, że w jednej prokuraturze rejonowej w mieście powiatowym pracuje 10 prokuratorów, można byłoby obsadzić nimi ponad siedem prokuratur.

Fot. Wikimedia

Śledztwa skazane na fiasko

Prokuratorzy liniowi na najniższych szczeblach prokuratury są szczególnie obciążeni pracą, zajmując się ściganiem najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępców takich jak złodzieje i chuligani. Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, prokuratura ma za zadanie ściganie przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Prokurator jest organem władzy państwowej, którego zadaniem jest wykrywanie i ściganie przestępstw oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia przed sądem. Niemniej jednak, prokuratorzy IPN prowadzą śledztwa, które z góry zakładają, że nie doprowadzą do postawienia przestępców przed sądem.

W 2020 roku prokuratorzy IPN z Poznania wszczęli śledztwo w sprawie pozbawienia wolności żołnierza Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii przez funkcjonariuszy polskiego wywiadu wojskowego w 1947 roku w Berlinie. Śledztwo to zostało wszczęte 73 lata po popełnieniu przestępstwa. Mimo absurdalnego opóźnienia, prokuratorzy podjęli pracę nad tym przypadkiem. Udało się im nawet ustalić sprawców, jednak śledztwo musiało zostać umorzone z powodu ich śmierci.

Ci sami prokuratorzy z Poznania wszczęli śledztwo w sprawie bezzasadnego skazania pięciu osób na kary więzienia wyrokiem Sondergericht Posen z 11 sierpnia 1941 roku. Sądy specjalne, zwane Sondergerichte, były używane w III Rzeszy i okupowanej Polsce do eliminacji przeciwników politycznych i prześladowań na tle narodowościowym. Skazani prowadzili tajną drukarnię prasy podziemnej oraz niemieckich dokumentów, za co zostali aresztowani i skazani na kary więzienia.

W większości przypadków skazani zmarli w obozach koncentracyjnych lub więzieniach. Śledztwo musiało zostać umorzone ze względu na śmierć skazanych oraz niemieckich funkcjonariuszy nazistowskiego państwa, włączając sędziów i prokuratorów.

 

Subskrybuj angorę
Czytaj bez żadnych ograniczeń gdzie i kiedy chcesz.


Już od
22,00 zł/mies
2024-05-18

Na podst. tekstu Andrzeja Sikorskiego