2024-04-03

Żaby i motyle. Warto o nie zadbać wiosną

Jak ocalić żaby i motyle Przemyślana budowa dróg, osiedli, zakładów przemysłowych oraz odpowiednia gospodarka leśna i rolna będą ratunkiem dla żab, które wiosną giną pod kołami samochodów, próbując dostać się do wody. Stawianie budynków w odpowiednich miejscach i tworzenie przepustów pod drogami szybkiego ruchu to rozwiązania stosowane w krajach Europy Zachodniej, które dotrą i do nas. Do tej

M.K, H.J., G.K.