2024-01-15

„Myślałem, że wszystko widziałem, ale…”. Fragmenty wywiadu z Donaldem Tuskiem

A.W.: – (…) Wyobraża pan sobie sytuację, w której panowie Kamiński i Wąsik będą chcieli wejść na najbliższe posiedzenie Sejmu, bo utrzymują cały czas, że są posłami i pan prezydent Duda też tak uważa? – (…) Dla mnie byłoby bardzo ważne, gdyby osoby najważniejsze w państwie, w tym także pan prezydent, zaczęły wreszcie uznawać moc

Spisał: A.B.