2023-09-08

Wisła. Rzeka o bogatej biografii

Legenda Wisły, królowej polskich rzek, jest owocem postromantyzmu. Jak pisze Andrzej Chwalba, krakowski profesor i badacz dziejów Wisły, to właśnie wtedy „zaczęto w niej widzieć walory, których wcześniej nie dostrzegano. Kształtowanie się nowoczesnego narodu polskiego pod koniec XIX stulecia i pojawienie się neoromantycznej Młodej Polski zdynamizowało te procesy”. Warto też pamiętać, że swoista sakralizacja rzeki

Henryk Martenka
2023-08-29

Polskie rzeki jak rynsztoki. Poziom zanieczyszczenia nie pozostawia złudzeń

Konsumujemy nieświadomi, że jesteśmy jednym z najuboższych w wodę państw na kontynencie – na każdego z nas przypada rocznie około 1,6 tys. metrów sześciennych, trzy razy mniej niż wynosi średnia europejska, ponad cztery razy mniej niż średnia światowa. Balansujemy na granicy stresu wodnego, o krok od sytuacji, gdy nie będziemy w stanie zaspokoić naszego zapotrzebowania.

Ewa Wesołowska
2023-03-13

Katastrofa ekologiczna w Odrze może się powtórzyć? Niepokojące doniesienia

43-letni rybak Henry Schneider jest przekonany, że znów może dojść do masowej śmierci ryb w Odrze. Jego firma jest prowadzona przez rodzinę od pięciu pokoleń. Prymnesium parvum to „złota” alga słonowodna, która nie występuje w rzekach. Wiatr musiał przenieść jednokomórkowe algi z Bałtyku do Odry. Zwykle taka alga nie przeżyje, jeśli nie trafi do morza.

AS, KIM MAURUS © FAZ Syndication, 2023