2023-08-16

AgroUnia wystartuje z list Donalda Tuska. „Stan wyższej konieczności”

Razem przeciwko PiS-owi Podjęliśmy decyzję o starcie na listach wspólnie z innymi środowiskami. To zdanie Tusk wypowiedział przed tym, jak na scenę został zaproszony Kołodziejczak z AgroUnii. Mam wyjątkową satysfakcję, że ludzie o różnych rodowodach, o różnej drodze życia, o różnych poglądach w wielu sprawach, w tej najważniejszej sprawie, gdy chodzi o Polskę, nie wahaliśmy

Sebastian Jadowski-Szreder
2023-02-15

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku. Walka RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, w swoim liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zadał pytanie o finansowanie składki zdrowotnej. Rzecznik tym samym próbuje dowiedzieć się, czy obowiązek wynikający z funkcjonowania tej składki wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia. Wiącek w swoim piśmie wyjaśnia, że odwołuje się tu do przepisów

Angora