2023-09-27

Piotr Kaleta potrącony przez auto. Obwinia za to KOD

Piotr Kaleta na tropie niszczonych plakatów Poseł zauważył, że jego plakaty wyborcze są regularnie niszczone, dlatego postanowił osobiście sprawdzić, kto za to odpowiada. Kaleta twierdzi, że po czasie udało mu się zidentyfikować osobę niszczącą jego plakat jako członka KOD. Gdy próbował interweniować, mężczyzna miał uciec samochodem, potrącając go przy tym. Kaleta jest przekonany, że członek

Sebastian Jadowski-Szreder