2023-11-06

Hymny narodów świata: Jugra

Kraj na rubieżach Europy, o powierzchni półtora razy większej niż Polska, a zamieszkany przez liczbę ludności równą Warszawie. Region samowystarczalny, posiadający ogromne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, mający wysoką pozycję w rankingach gospodarczych Federacji, w praktyce ustępując jedynie miastu Moskwie. Kiedy powstał ZSRR, mniejszościom, eksterminowanym przez carat, przyznano w 1930 roku pewną autonomię, mającą

Henryk Martenka
2023-07-24

Hymny narodów świata: Dagestan

Dagestan leży na północno-wschodnich stokach Kaukazu i graniczy z Azerbejdżanem, Gruzją, Czeczenią i Kałmucją. Obowiązuje tam język rosyjski, ale równe prawa mają też języki narodów zamieszkujących Dagestan. Historyczną nazwą południowej części Dagestanu jest kaukaska Albania, czyli Kraina Gór. Obecna nazwa, obowiązująca od XVII wieku, także oznacza górzysty kraj. W XIII wieku krainę najechali Tatarzy, a wiek później nastąpiła inwazja armii Tamerlana.  Od XVI wieku datowana

Henryk Martenka
2023-06-26

Hymny narodów świata: Bawaria

Kraj liczy 13 milionów mieszkańców mówiących – poza licznymi uchodźcami z Azji i Afryki – po bawarsku, szwabsku, frankońsku i rzecz jasna po niemiecku. Nadal działa aktywnie Partia Bawarska, Bayernpartei, dążąca do uzyskania niepodległości kraju, i choć nie ma znaczącej pozycji politycznej, to niezależność landu od Berlina popiera co trzeci Bawarczyk. Stolicą landu jest Monachium, założone w XII wieku jako służebna przyklasztorna osada.  U początków

Henryk Martenka
2023-06-14

Hymny narodów świata: Kałmucja

Od czasów antycznych obszar zaludniany przez koczowników (m.in. Scytów, Sarmatów, Hunów i Pieczyngów). Na ziemiach kałmuckich uformowało się państwo Chazarów, silnie oddziałujące na historię Azji i Europy. Od XIII wieku panowała tu Złota Orda. Etnicznie Kałmucy są potomkami zachodnich Mongołów z Dżungarii, którzy pojawili się między Donem a Wołgą w XVII wieku. Kiedy urośli w

Henryk Martenka