2023-06-14

Hymny narodów świata: Kałmucja

Od czasów antycznych obszar zaludniany przez koczowników (m.in. Scytów, Sarmatów, Hunów i Pieczyngów). Na ziemiach kałmuckich uformowało się państwo Chazarów, silnie oddziałujące na historię Azji i Europy. Od XIII wieku panowała tu Złota Orda. Etnicznie Kałmucy są potomkami zachodnich Mongołów z Dżungarii, którzy pojawili się między Donem a Wołgą w XVII wieku. Kiedy urośli w

Henryk Martenka
2023-03-13

Krzysztof Piasecki: Nie wyobrażam sobie Jarosława Kaczyńskiego, który z siebie żartuje

– Rok temu miałem wylew. To przyspieszyło moją decyzję o przejściu na emeryturę. Zapytany o to, czy mamy cenzurę, odpowiada: – Jeszcze jak występowałem, czyli z jakiś rok temu, po omówieniu programu dostawałem często zalecenia w stylu: „Tego nie, tego nie, polityka nie, to nie, bo my nie wiemy, kto przyjdzie”. I to było w

Angora