2023-09-05

Po 8 latach władzy rząd zauważa, że posiłki w szpitalach są fatalne. „Dobry posiłek”

Dostępność dietetyków i badania ankietowe „Dobry posiłek” to nowy punkt programu Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Do wpisu, który zapowiedział analizowane innowacje, dołączono krótki spot z udziałem minister zdrowia Katarzyny Sójki. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacznie zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia, wprowadziliśmy cyfrowe recepty. Poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej, ale zdrowie to także dobre wyżywienie podczas

Sebastian Jadowski-Szreder
2023-02-15

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku. Walka RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, w swoim liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zadał pytanie o finansowanie składki zdrowotnej. Rzecznik tym samym próbuje dowiedzieć się, czy obowiązek wynikający z funkcjonowania tej składki wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia. Wiącek w swoim piśmie wyjaśnia, że odwołuje się tu do przepisów

Angora