2023-06-09

Koczownicy. Jak bronić się przed nieuczciwymi lokatorami?

Ustawa o ochronie praw lokatorów jasno stanowi, jak wygląda samo postępowanie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego. Problem polega na tym, że jest to tylko teoria. Artykuł 19d wspomnianego aktu prawnego stanowi, iż: „Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone

Na podst. tekstu Krystyny Opozdy z Interii