2023-03-23

Janeczku, pamiętaj… Wywiad z Janem Peszkiem

– Jaki ma pan widok z okna? – Zależy, z którego. Z salonu, gdzie jest ściana okien, mam widok na ogród, dumę mojej żony. Rosną w nim rośliny japońskie, kilka rodzajów bambusów, niezwykłej urody klony, choiny, latem kwitną zawilce japońskie. Z kuchni widać bardzo stare smreki, a z gabinetu rozciąga się widok na długi szpaler

Beata Nowick