2023-05-11

Litwa – Ukraina. Nad Niemnem integracja uchodźców przebiega wzorowo

Od lutego zeszłego roku Litwa przyjęła 74,6 tys. osób, które musiały uciekać z Ukrainy po inwazji rosyjskiej. Biorąc pod uwagę liczbę ludności tego kraju, Ukraińcy stanowią dziś około 2,7 proc. społeczeństwa litewskiego. Według OBWE Litwa jest wśród czterech państw europejskich, w których wskaźnik zatrudnienia uchodźców przekracza 40 proc. Pozostałe z nich to Wielka Brytania, Holandia

KM, Na podst.: delfi.lt, kurierwilenski.lt, euobserver.com, socmin.lrv.lt