2024-05-22

Lista bomb ekologicznych niejawna. Uznano, że nie jest informacją publiczną

Bomba ekologiczna. Czym jest? Jak podaje strona Teraz Środowisko, bombę ekologiczną należy definiować jako: Pojęcie określające niezabezpieczone nagromadzenie dużej ilości substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, których przedostanie się do wód lub gleb może powodować szkody w środowisku. Najczęściej stosowane w celu określenia nielegalnie gromadzonych odpadów niebezpiecznych. Czy bomby ekologiczne można w jakikolwiek sposób usunąć, aby

Sebastian Jadowski-Szreder na podst. Onet, SmogLab, Dziennik Gazeta Prawna, Teraz Środowisko, Ramea