2024-06-03

Warmia jakiej nie znacie. Rozmowa z EDWARDEM CYFUSEM

– Czy ten akt ma dla Ciebie jakieś wymierne znaczenie? – Żadnej korzyści, wyłącznie satysfakcja, że wprowadziłem do zbiorowej świadomości istnienie gwary warmińskiej. – Płynie w Tobie krew Mazura i Warmiaczki, ale w sercu pulsuje Warmia. – Mój Ojciec – Mazur – musiał być i był żołnierzem Wehrmachtu, odznaczono go Srebrnym Krzyżem. Ja za warmińskość

Jerzy Górczyński