2023-06-12

Azory. W oparach siarki i placków

Archipelag Azorów składa się z dziewięciu wysp wulkanicznych położonych niemal na środku Atlantyku. Przyjmuje się, że odkrył je portugalski żeglarz Gonçalo Velho Cabral w 1427 roku, choć istnieją przypuszczenia, że jeszcze wcześniej dotarli do nich Kartagińczycy i Normanowie. Przynajmniej przez kolejną dekadę cały obszar pozostawał w dużej mierze niezamieszkany. W ciągu kolejnych lat zaczęli napływać

Marcin Pawul