Pacjenci zapłacą mniej. Lista leków refundowanych zwiększa się

Aż trzydzieści trzy nowe terapie trafiły 1 kwietnia na listę leków refundowanych. To świetna wiadomość dla wielu pacjentów, którzy za leczenie zapłacą po prostu mniej. 

Fot. Pixabay

Pacjenci zyskują dostęp do refundacji leczenia w siedmiu wskazaniach onkologicznych, dwudziestu sześciu nieonkologicznych, w tym ośmiu dla chorób rzadkich. W tej ostatniej grupie zmieniono m.in. zapisy programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma, rozszerzono dostęp do szczepionki przeciwko RSV dla dzieci chorych na SMA (od drugiego roku życia) i na mukowiscydozę (do roku życia). Pojawiła się też refundacja olipudazy alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy, na co pacjenci czekali od dawna. 

Choroby onkologiczne

W przypadku chorób onkologicznych refundacją objęto: pembrolizumab w leczeniu raka szyjki macicy, relugolix, estradiol i norethisteron w przypadku mięsaków macicy. Rozszerzono wskazania do zastosowania olaparybu w nawrotowym raku jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, bez mutacji w genach BRCA1/2. Zyskają też chorzy kardiologicznie. Od 1 kwietnia rozszerzono bowiem wskazania refundacyjne dla leku stosowanego w niewydolności serca, wprowadzono zmiany w programie lekowym obejmującym najmłodszych pacjentów oraz rozszerzono wskazania dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi. 

Polskie leki

Ministerstwo Zdrowia przygotowało też dwie listy polskich leków. Pierwsza obejmuje 329 produktów, w których wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju. Na drugiej znalazły się 24 leki produkowane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w kraju. – Naszym celem jest zwiększenie udziału polskiego przemysłu farmaceutycznego w rynku leków – przyznała minister Izabela Leszczyna

Zwiększa to bezpieczeństwo lekowe pacjentów i jest dla nich korzystne finansowo. Nowe rozwiązania zmniejszają bowiem odpłatność za lek refundowany w aptece. W przypadku pierwszej listy cena będzie niższa o 10 proc., a w przypadku drugiej listy – o 15 proc. Trzeba jednak pamiętać, że refundowane produkty dostępne są w aptekach mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lek za miliony z USA

Skoro o lekach mowa, to warto odnotować cenowy rekord świata. Reuters poinformował, że w USA zatwierdzono nową terapię genową dla dzieci z leukodystrofią metachromatyczną. To rzadka choroba uwarunkowana genetycznie, w której przebiegu dochodzi do znacznego uszkodzenia istoty białej mózgu, co prowadzi w większości przypadków do śmierci. Może temu zapobiec lek wyprodukowany przez firmę Orchard Therapeutics. Problem w tym, że terapię wyceniono na 4,25 mln dolarów! 

2024-04-10

(a)