Lech Wałęsa wygrał z Polską. Dostanie odszkodowanie za niesprawiedliwość sądownictwa

W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał korzystny dla byłego prezydenta Lecha Wałęsy wyrok w sprawie “Wałęsa przeciwko Polsce”. To kolejne fiasko Zbigniewa Ziobry, który wniósł skargę nadzwyczajną. Dodatkowo, Trybunał stwierdził, że obecna procedura powoływania sędziów Sądu Najwyższego w Polsce jest problemem systemowym, który wynika z funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.

Fot. Wikimedia

W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok na korzyść Lecha Wałęsy, stwierdzając, że w polskim systemie sądownictwa występują liczne nieprawidłowości. Trybunał zasądził na rzecz byłego prezydenta RP odszkodowanie w wysokości 30 tys. euro.

Zaczęło się od „Bolka”

Sprawa dotyczyła skargi Lecha Wałęsy, która wpłynęła do Trybunału w Strasburgu w październiku 2022 roku. Skarga dotyczyła unieważnienia prawomocnego wyroku sądowego na korzyść Wałęsy w sprawie cywilnej o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu. Oskarżył go o naruszenie swoich dóbr osobistych. Pozew był reakcją Wałęsy na publiczne wypowiedzi Wyszkowskiego z listopada 2005 roku, w których sugerował on, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL pod pseudonimem “Bolek”.

W 2011 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku zobowiązał Wyszkowskiego do opublikowania przeprosin. Po skardze Wyszkowskiego do trybunału, postępowanie zakończyło się w 2021 roku, gdy polski rząd złożył jednostronną deklarację, przyznając się do naruszenia praw skarżącego.

Doszło do wielu naruszeń

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Skarga dotyczyła prawomocnego wyroku na korzyść Wałęsy. Trybunał uznał, że Ziobro “nadużył procedury prawnej” w celu realizacji swoich politycznych celów.

Polska została zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków legislacyjnych w celu zapewnienia zgodności swojego krajowego porządku prawnego z wymogami niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy ustawy oraz zasady pewności prawa. Wobec Polski zastosowano również procedurę wyroku pilotażowego, co oznacza, że każda kolejna sprawa dotycząca nowych sędziów Sądu Najwyższego będzie rozpatrywana w podobny sposób.

2023-11-23

Anna Jadowska-Szreder