2024-04-20

Prawnik radzi. Gospodarowanie we wspólnocie 

Gospodarowanie we wspólnocie  Mam wątpliwości odnośnie do zasadności kosztów utrzymania mieszkania, które znajduje się we wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnota wybudowała wiatę śmietnikową na gruncie gminy, ale w ogłoszeniu w lokalnej gazecie napisano, że grunt jest „użyczony” na czas nieoznaczony, celem posadowienia na nim wiaty pod śmietniki dla pięciu wspólnot. Ta wiata znajduje się 8 m od ściany mojego budynku. Nie wiadomo,

Mecenas Jan Paragraf