2023-12-18

Lekarz podrabiany. Wizerunek doktora Sutkowskiego wykorzystano w reklamie

To był pierwszy destrukcyjny efekt popularności, drugi wystąpił już po pandemii i przybrał niespodziewane kształty – twarz lekarza pojawiła się w reklamach, w których nigdy nie wziął udziału. W jednej z nich, prezentowanej na najbardziej popularnych portalach internetowych, zachwala „sztuczne czerwone krwinki stworzone z żywych molekuł witalnych roślin”. Ma formę wywiadu prowadzonego przez Piotra Kraśkę,

Wybrała i oprac. E.W. Na podst. Paweł Walewski. Fałszerze lekarzy. Polityka nr 51/2023