2023-08-14

Szkodzi nawet jeden drink

– Nie stwierdziliśmy żadnych korzystnych efektów u dorosłych, którzy pili niewielką ilość alkoholu w porównaniu z osobami, które były abstynentami – powiedział dr Marco Vinceti, podsumowując prowadzone badania. Uzyskane wyniki pokazały, że wzrastało przede wszystkim skurczowe ciśnienie krwi, ale u mężczyzn rosło także ciśnienie rozkurczowe. Informacje na ten temat ukazały się kilka dni temu w czasopiśmie „Hypertension”.  Według American Heart Association, zbyt wysoki poziom ciśnienia skurczowego w tętnicach jest głównym

A.M. na podstawie CNN Health