2024-01-26

Ustawa budżetowa nie taka ważna. Sejm był zainteresowany czymś innym

Każdego roku najważniejszym dniem w pracach Sejmu jest głosowanie nad budżetem państwa. Ustawa budżetowa to gruba książka, którą ze zrozumieniem jest w stanie przeczytać 10, najwyżej 20 proc. posłów. Waga tego dokumentu jest tym większa, że jego nieuchwalenie może skutkować rozwiązaniem Sejmu przez prezydenta i nowymi wyborami. Podczas trzydniowych obrad Sejmu (16 – 18 stycznia),

Krzysztof Różycki