2024-05-22

Chaos w GUS. Liczby narodzin i zgonów nie są dokładnie znane

Zaistniała sytuacja to efekt zamieszania z nowymi wzorami kart urodzeń i zgonów obowiązującymi od stycznia, a także nowymi zasadami przesyłania danych między placówkami medycznymi, urzędami stanu cywilnego i Głównym Urzędem Statystycznym. GUS alarmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o trudnościach w pozyskiwaniu niezbędnych informacji. Badania urodzeń i zgonów mogą przestać być pełne, a to z

Anna Jadowska-Szreder na podst. Onet, Dziennik Gazeta Prawna