2023-06-14

Wojna, kosztowna sprawa. Kto dokłada się najwięcej?

Kiloński Instytut Ekonomii Światowej, łączący funkcje naukowe z think tankiem, jest uważany za jeden z najbardziej wpływowych na świecie. Istnieje od 1914 roku i dysponuje potężnym zasobem danych dotyczących gospodarek państw. Zatrudnia 160 badaczy, z których połowa to ekonomiści. Opublikowany w maju raport „Ukraina Support Tracker”, dotyczący zagranicznego finansowania pomocy wojennej dla Ukrainy, napisali głównie oni. Raport wylicza pomoc wojskową, finansową i humanitarną przekazaną Ukrainie przez rządy wielu państw

TR