2023-12-28

Warszawski Teatr Dramatyczny pogrążony w kryzysie

Informacja ze strony wiceprezydent W poniedziałek 18 grudnia, Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za kulturę, poinformowała, że miasto rozpoczęło procedurę odwołania Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego. Jak wyjaśniła, decyzja wynika z pogłębiającego się kryzysu i niewywiązywania się z umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe i program działania teatru. Urząd m.st. Warszawy poprosił o opinię w

Na podst. tekstu Karoliny Felberg