2023-09-08

Większość Polaków woli korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej?

Jak wynika z badania CBOS, przeprowadzonego w czerwcu, aż 51 proc. Polaków korzysta obecnie zarówno z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ, jak i prywatnych ubezpieczeń. Z kolei jedynie 24 proc. ankietowanych przyznało, że polega wyłącznie na świadczeniach finansowanych przez NFZ. Natomiast samodzielnie finansowało swoje wizyty lekarskie – w ramach abonamentu lub polisy – ok. 11 proc. uczestników badania.  Oceniając wspomniane wyniki, CBOS przyznał, że „w największym stopniu zwiększył

Andrzej Marciniak