2023-05-29

Spowiedź. Dlaczego katolicy wyjawiają swoje sekrety?

Obirek, zapytany o to, czy dostrzega problematyczność dziecięcej spowiedzi, odpowiedział: Nie, problemem dla niego i Kościoła jest to, że antyklerykałowie ośmielają się krytykować jedną z najpowszechniejszych kościelnych praktyk. Dla mnie to praktyka kontroli. Nic tu zresztą nie odkrywam, to powszechny topos obecny w filozofii Michela Foucaulta. Nadzorować i karać – to jest ten mechanizm. W każdym razie Augustyn uważa, że to, co mówię,

Na podst. tekstu Anny Dryjańskiej