2023-03-13

Podstępne słówka. Sprawiedliwy i sędzia

Tu bowiem już samo prawo ma dwie różne nazwy. To rozumiane jako zbiór zasad obowiązujących w jakiejś dziedzinie nazwiemy law, a to rozumiane jako uprawnienie do czegoś – right (His right to make even the most outlandish claims was, unfortunately, protected by free-speech laws. – Jego prawo do wygłaszania nawet najbardziej absurdalnych twierdzeń było, niestety,

Marcin Wilczek