2023-05-29

Nie dajmy się urobić. Rozmowa z ROBERTEM HOJDĄ, organizatorem Tour de Konstytucja PL

– Panu się ciągle chce? Wsiada pan w swojego busa i rusza w Polskę. Cały czas pan wierzy, że może być w naszym kraju lepiej? – To nie jest kwestia wiary, ja to po prostu wiem. A każde spotkanie, każda rozmowa i uścisk dłoni przybliżają nas do tego. Ale od razu muszę sprostować jedną rzecz. Bus nie jest moją własnością.

Tomasz Barański